Flyball

Flyball

Flyball is in Amerika ontwikkeld en sinds 1985 een officieel erkende hondensport. Het is een teamsport, waarbij 2 teams in estafettevorm tegen elkaar strijden. Per race lopen er altijd 4 honden. Dat wil zeggen dat ieder team bestaat uit minimaal 4 honden en maximaal 2 reservehonden.

Elke hond van een team moet over 4 lage hindernissen springen om bij het flyballapparaat te komen. Vervolgens moet de hond met zijn poot een schuin plankje aan de voorkant van het apparaat indrukken, waardoor er via een mechanisme een bal uit het apparaat schiet. Deze bal dient door de hond opgevangen te worden en over de 4 hindernissen mee terug genomen te worden naar de start/finish. Daarna start hond 2, etc., tot het hele team binnen is.

Om te starten met de flyballtraining moet de hond

  • minstens 1 jaar oud zijn
  • voldoende onder appel staan en zonder lijn kunnen werken.

( er is enkel les als er voldoende kandidaten zijn )