Over de Roedel

Terrein Hondenschool de Roedel

Onze hondenschool bestaat sinds 1981. Hondenschool de Roedel is geen school waar men honden opvoedt, maar een school die jou leert hoe je hond op te voeden. Bij ons zijn alle rassen en honden met of zonder stamboom welkom. Natuurlijk liefst zo jong mogelijk met een min. leeftijd van 8 weken. Onze doelstelling is de hond zo dicht mogelijk bij de baas(in) te brengen, of beter gezegd de baas(in) zo dicht mogelijk bij de hond, maar wel op een manier dat de hond zijn waarde behoud en er constant plezier aan beleeft. Het behalen van een brevet zou voor elke geleider een streefdoel moeten zijn.

Onze terreinen

Hondenschool de Roedel beschikt over 6 fijn verzorgde terreinen met bijbehorende grote parking.

  • 1 terrein voor prépuppy’s
  • 1 terrein voor puppy’s
  • 1 groot terrein met vaste toestellen
  • 1 groot terrein zonder toestellen
  • 2 terreinen voor agility

VOS project: (Voor – Optimale – Samenwerking)

Het vos project zijn halfjaarlijkse informele vergaderingen met willekeurige geleiders uit iedere lesgroep.

Deze vergaderingen worden geleid door Louis Daniëls ( voorzitter ) en Luc Gorisen ( statutair lid).

Hier wordt gevraagd naar punten waarvan zij vinden dat we goed zijn, maar ook naar punten waarvan zij vinden dat onze club niet goed doet en kan verbeteren.Met deze info kan onze club alleen maar beter worden en kan er ook naar bepaalde doelen worden gestreefd.

Structuur van Hondenschool De Roedel vzw

  • Algemene vergadering ( deze is samengesteld door statutaire leden )
  • Raad van Bestuur ( benoemd door de leden van de Algemene Vergadering )
  • Instructeurs
  • Feestcomité
  • Leden