Instructeurs

Al onze instructeurs zijn vrijwilligers met veel ervaring. Zij komen allemaal uit eigen gelederen, wij kiezen voor deze vorm omdat deze mensen reeds vertrouwd zijn met de manier van les geven die wij hanteren. Het kan nooit de bedoeling zijn als je een groep hebt van tien combinaties om dezelfde methode te hanteren die voor elke hond geschikt is. Vandaar dat onze eisen wat betreft intructies geven en instructeurs nauwgezet wordt opgevolgd door onze hoofdinstructeur. Hij tracht samen met het bestuur en zijn instructeurs de doelstelling van onze club te verwezenlijken. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de wensen van instructeurs en leden. Hij plant jaarlijks ook min. 6 vergaderingen samen met de instructeurs.

  • Onze instructeurs zijn in het bezit van een trainersbrevet dat is behaald bij De KKUSH
  • 90% van onze instructeurs heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring in het opvoeden van honden.
  • Onze hoofdinstructeur heeft het diploma van gedragstherapeut.
  • De club beschikt ook over een internationale keurder, hij is gespecialiseerd in gedragsproblemen met honden en heeft reeds 45 jaar ervaring met honden.

Bekijk onze Gehoorzaamheid instructeurs
Bekijk onze Agility instructeurs
Bekijk onze Dog Dance instructeurs
Bekijk onze ‘Rescue dog’ instructeurs
Bekijk onze ‘Hoopers’ instructeurs