Klassen

Prepuppy- en puppyklas
Vanaf  de leeftijd van 8 weken kunnen de honden in de (pre)puppyklas beginnen.Spelenderwijs krijg je veel informatie. De pups leren hun soortgenoten nog beter kennen. We maken een voorzichtig begin met wat leuke oefeningen. Tevens krijgen de geleiders theoretische en praktische tips over hoe zij met hun hond moeten omgaan.
A – Klas
In deze klas wordt de basis van de verschillende oefeningen aangeleerd. Om over te gaan naar de B-klas moet u eerst proeven afleggen. Deze worden om de 2 maanden afgenomen.
B – Klas
De oefeningen van de A-klas krijgen hier een hogere moeilijksheidsgraad.Om over te gaan naar een hogere klas moet u eerst proeven afleggen. Deze worden om de 2 maanden afgenomen.
C – Klas
Alle tips en adviezen die men heeft opgestoken tijdens de lessen in de vorige klassen zullen nu van pas komen. De C-klas is dan ook de voorbereidingsklas tot het behalen van een KKUSH brevet of clubdiploma. Met het KKUSH brevet kan ( maar moet men niet ) deelnemen aan wedstrijden.Sociabiliteitstest : Deze kan op De Roedel of op een andere club worden afgelegd. Uw hond moet dan wel minstens 9 maanden oud zijn en over een tatoeage of chip beschikken. De geslaagden krijgen dan een officieel attest als bewijs dat hun hond sociaal is.
DA – Klas
Houders van een KKUSH-brevet die op een recreatieve manier hun hond nog verder willen bijscholen.
Recreanten – Klas
Houders van een Clubdiploma die op een recreatieve manier met hun hond verder willen werken.
Debutanten
Dit is voor geleiders die na het behalen van een KKUSH-brevet, min.5 wedstrijden gaan spelen op het eerste niveau.
DI
Dit is het volgend niveau voor de wedstrijdspelers. Hier wordt veel met toestellen gewerkt.
DII
Dit is weer een graad moeilijker en tevens het hoogste niveau.